Team

Jana

Open minded, positief realistisch & authentiek

Zonder vooroordelen luister ik naar verhalen en aanvaard ik personen in hun eigenheid.

Met een positieve blik zoek ik mee naar antwoorden, zonder de realiteit uit het oog te verliezen. 

Ik geloof er sterk in dat iedereen van iedereen kan leren, op voorwaarde dat men net zo eerlijk is over hun fouten als over hun triomfen. Met dit idee zit ik voor u, zonder masker. 

Mijn professionele ervaring in verschillende functies: Coach voor thuislozen, jeugdwelzijnswerker,  vormingswerker binnen jeugddelinquentie en vormingswerker anderstaligen.

Maar ook mijn persoonlijke ervaring helpt mij om de coach, trainer of vormingswerker te zijn die het best bij het moment past. 

Bachelor (Forensisch) Sociaal Werk

Gecertificeerde Rots en Water trainer

Contacteer mij voor teambuilding

0472/74.68.51

Jana.joos@rolemodelz.be

Kevin


Met een doctoraat van’t straat en ervaringsdeskundigheid rond verschillende thema’s ontwikkel ik sinds 2013 mezelf als hulpverlener, trainer, coach en mens.

Initiëren en nieuwe dingen beginnen om verandering te brengen is een passie en levenswijze.

Ik tracht om zaadjes in vruchtbare bodem te planten, zodat er iets nieuws ontstaat.

Gespecialiseerd in de thema’s jeugd, drugs, anti – agressie, straatcultuur, armoede- en kansarmoede,culturele verschillen en diversiteit, …

Gecertificeerd Rots en Water trainer 

Instructeur  FRAT (First Responder Anti-aggression Training) 

Contacteer mij voor vorming en coaching:

0470/370323

Kevin.marnef@rolemodelz.be

Rinse


Ik zou mezelf beschrijven als een open, sociaal, eerlijk en behulpzaam persoon.

Sinds jongs af aan ontwikkelde ik een grote interesse in verschillende problematieken die invloed hebben op de psyche van de mens.

In 2016 startte ik mijn opleiding orthopedagogie. Tijdens en na mijn opleiding werkte ik als jeugdwelzijnswerker in de stad Antwerpen.

Ik heb ook een aantal jaren ervaring als vormingswerker jeugddelinquentie.

Ik geloof zeer sterk in de maakbaarheid van de mens en in het geven van tweede kansen. Ik werk talentgericht en zal steeds het goede in de mens blijven zien.
Ik draag deze zaken dan ook uit als trainer, coach en mens.

Gediplomeerd Orthopedagoog

Gecertificeerd Rots en Water trainer

Instructeur F.R.A.T. (First Responders Anti-Aggression Training)

Contacteer mij voor Rots & Water trainingen

0472/903409

Rinse.denoo@rolemodelz.be

Feben

Als gedreven verpleegkundige is het zorgen voor mensen en hen bijstaan in moeilijke tijden een levenswijze.

Begeleiden van individuen en groepen ontdekte ik de laatste jaren als passie.

Als vrijwilliger bij een HCA dienst, Kras Jeugdwerk en als Rots en Water trainer.

Een gezonden geest in een gezond lichaam is mijn motto.

Gediplomeerd verpleegkundige

Gecertificeerd Rots en Water trainer

Instructeur FRAT (First Respons Anti-Agression Training)

Contacteer mij voor vrijwilligerswerk en stages

0472/623449

Feben.peeraer@rolemodelz.be