Visie

Wij streven ernaar om preventief en proactief met groepen en individuen aan de slag te gaan en hen vanuit hun eigen krachten en talenten te versterken. Door hen verschillende handvatten aan te bieden empoweren we hen, waardoor ze als individu en/of als groep steviger op hun eigen benen staan.

Door te werken op ieders kwaliteiten willen we een samenleving creëren waarbij men de beste versie van zichzelf kan zijn, om zo meer positieve rolmodellen in de straten, in scholen, in families en bedrijven te plaatsen. We hopen mee een wereld te vormen waarbij men van elkaar wil leren afgezien de overtuiging, (etnische) afkomst, seksuele oriëntatie …

Wij streven naar een wereld waarin alle mensen vanuit een diepe overtuiging met elkaar in dialoog kunnen gaan, steeds met als doel om samen sterker uit de situatie te komen (weerbaarheid) en mogelijke onenigheden te voorkomen of uit te klaren.

Medewerkers van onze organisatie worden ingezet met ervaringsdeskundigheid als grootste troef.

Wij bieden een aanbod waarbij kwaliteit en evidence-based werken garant staat.

Onze kernwaarden:

  1. Behulpzaamheid: Wij helpen iedereen vanaf 6 jaar en gaan met elke vraag aan de slag. Wanneer wij intern geen antwoord kunnen bieden, zorgen we steeds voor een doorverwijzing met warme overdracht binnen ons uitgebreid netwerk.
  2. Enthousiasme: ons divers team van freelancers stelt ons in staat om voor elke dienstverlening het meest geschikte profiel aan te bieden. Steeds met een ervaringsdeskundige of expert rond het thema. Dit creëert een creatieve en enthousiaste omgeving.
  3. Luisteren: Aandachtig luisteren naar de cliënt is de start van een positief traject. Het kennismakingsgesprek wordt hiervoor steeds uitgevoerd door ervaren hulpverleners/vormingswerkers naargelang de vraag.
  4. Verdraagzaamheid: Diversiteit en ruimte om zichzelf te kunnen zijn, ongeacht persoonlijke voorkeuren/achtergrond zijn belangrijke pijlers binnen onze organisatie die we dagelijks bewaken.
  5. Ervaringsgericht: we geloven dat ieder van ons over ervaringen beschikt waar niet alleen jijzelf maar ook een ander kan leren. Onze ervaringen zijn instrumenten die ons kunnen helpen een situatie te begrijpen, de uitkomst er van in te schatten maar het kan ons ook in verbinding stellen met elkaar.
  6. Zorgzaamheid: medewerkers van Role Modelz hebben ervaring in diverse sectoren. Hulpverleners, therapeuten, psychologen, dokters, verpleegkundigen, zorgkundigen, brandweer, ambulance, politie, leger, … Een uitgebreid multidisciplinair team wat de kwaliteit van zorg en ervaring hoog maakt.
  7. Samenhorigheid: wij zijn allemaal deel van de maatschappij dus hoe je het draait of keert, we moeten samen werken aan een betere toekomst. Waarbij ieder individu of groep de kans moet krijgen om zichzelf te ontplooien en te blijven groeien.
  8. Authenticiteit: medewerkers van Role Modelz dragen geen maskers. Net zoals in de samenleving vind je bij ons een diversiteit aan mensen. Deze verscheidenheid aan ervaringen en persoonlijkheden zien we als een kracht.