Vorming en coaching

U komt bij ons met een vraag waarna wij via een kosteloos kennismakinggesprek bekijken wat voor u het meest optimale traject lijkt. 

Vormingen rond diverse thema’s en doelstellingen. 

Coaching in groep of individueel rond diverse thema’s.  

Voor vormingen en coaching doen wij zo vaak als mogelijk beroep op ons uitgebreid netwerk ervaringsdeskundigen. 

Wanneer wij niet in de mogelijkheid zijn om u verder te helpen, volgt er steeds een doorverwijzing met een warme overdracht. 

 
Expertises :   

– Kinderen, tieners en jongeren  

– Armoede – en kansarmoede 

– Anti-agressie  

– Culturele verschillen en diversiteit  

– Verslavingsproblematieken 

– Ervaringsdeskundigheid 

– Weerbaarheid 

– Communicatie  

– Assertiviteit 

– Grenzen  

– Gezondheid 

– Delicten

– Sociale media